Tilrettelegging

NAV

NAV tilbyr flere typer tjenester som skal støtte oppunder virksomhetenes arbeid med forebygging, tilrettelegging og oppfølging av ansatte som får redusert arbeidsevne. NAV Arbeidslivssenter er forebeholdt virksomheter med IA-avtale.

  • NAV-kontoret har en rolle i oppfølging av sykemeldte, spesielt ved 8-ukers fravær (Aktivitetsplikten)
  • NAV-kontoret har også et sett av virkemidler for at den enkelte kan få eller beholde en jobb
  • NAV Hjelpemiddelsentral kan gi råd og veiledning i saker hvor det kreves større bygningsmessige tilpasninger. De bistår også med tekniske hjelpemidler.
  • NAV Arbeidslivssenter er opprettet for å bistå IA-virksomheter. Når en virksomhet tegner IA-avtale/samarbeidsavtale får virksomheten en kontaktperson ved NAV Arbeidslivssenter.