Oppfølging

Ansattes plikter og rettigheter

Arbeidstakere har rettigheter når arbeidsevnen reduseres, men også forpliktelser for å få utløst rettigheter.

• Gi opplysninger om egen funksjonsevne

• Bidra til hensiktsmessige tiltak mht tilrettelegging

• Bidra til utprøving av funksjonsevnen

• Medvirke til utarbeiding av oppfølgingsplanen

• Delta i dialogmøter

• Krav på sykepenger dersom arbeidstaker har vært ansatt i minst fire uker

• Skal bli innkalt til dialogmøte 1 fra arbeidsgiver og dialogmøte 2 fra NAV