Om Inkluderende Arbeidsliv

Ikke IA-virksomhet

Dersom du ikke er IA-virksomhet er du likevel forpliktet til å tilrettelegg for og følge opp sykmeldte arbeidstakere. Arbeidstakeren har på sin side en medvirkningsplikt.

De som sykmelder er forpliktet til å følge vedtatte retningslinjer for sykefraværsarbeid. Dette er nedfelt i Lov om folketrygd og Arbeidsmiljøloven og er uavhengig av om virksomheten har IA-avtale eller ikke.

Arbeidstilsynet kan sanksjonere mot arbeidstaker, arbeidsgiver og sykemelder.

Se også roller i sykefraværsarbeidet