Om Inkluderende Arbeidsliv

Fordeler med IA

For å bidra til et mer inkluderende arbeidsliv og for å unngå endringer i sykelønnsordningen er det viktig med god oppslutning om IA-avtalen.

Alle norske virksomheter er lovpålagt å ha et systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær (ihht Arbeidsmiljløloven §3-1). Som IA-virksomhet får du gratis bistand til å få på plass dette. I tillegg er det en rekke andre fordeler ved å bli IA-virksomhet.

  • Egen kontaktperson. Virksomheten får en egen kontaktperson fra NAV Arbeidslivssenter. Kontaktpersonen kan hjelpe virksomheten i gang med det systematiske IA-arbeidet, bistå i vanskelige enkeltsaker og bidra til å utløse økonomiske virkemidler.
  • Gratis bistand til å få på plass en systematikk bedriften er lovpålagt å ha
  • Gratis kurs. Som IA-virksomhet får bedriften tilgang på en rekke gratis kurs fra NAV Arbeidslivssenteret. Se nettsiden til ditt lokale arbeidslivssenter for mer info.
  • Bedre arbeidsmiljø. Det å arbeide systematisk med IA innebærer tett samarbeid og god dialog med de tillitsvalgte, stor vekt på forebygging og god oppfølging av de som blir sykemeldte. Dette bidrar ofte også til et bedre arbeidsmiljø
  • Bedre omdømme. Det å være IA bedrift og ha et godt arbeidsmiljø er viktig for omdømmet og ikke minst i forbindelse med rekruttering.

    Økonomiske virkemidler:
  • IA-virksomheter kan søke om Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd for å dekke utgifter i forbindelse med forebyggende tiltak for å forhindre sykemelding eller for å tilrettelegge ved sykdom.
  • IA-virksomheter får en viss refusjon for utgifter til bedriftshelsetjenesten i forbindelse med bistand til tilrettelegging

Vil du bli IA-virksomhet?

Ta kontakt med ditt lokale arbeidslivsenter.