Presse

Materiell til presentasjoner og presse

Her kan du laste ned logoer, bilder osv. som kan brukes i redaksjonell sammenheng. Om du trenger andre filer eller mer informasjon, så ta kontakt på post@idebanken.org.

Logoer


Logo for Inkluderende.no - til bruk på mørk bakgrunn Last ned

Logo for Inkluderende.no - til bruk på lys bakgrunn Last ned

Logo for de interaktive filmene «Inkluderende?» - til bruk på mørk bakgrunn Last ned

Logo for de interaktive filmene «Inkluderende?» - til bruk på lys bakgrunn Last ned

Stillbilder


Stillbilde fra de interaktive filmene. Last ned

Stillbilde fra de interaktive filmene. Last ned

Stillbilde fra de interaktive filmene. Last ned

Stillbilde fra de interaktive filmene. Last ned

Stillbilde fra de interaktive filmene. Last ned

Stillbilde fra de interaktive filmene. Last ned

Stillbilde fra de interaktive filmene. Last ned

Stillbilde fra de interaktive filmene. Last ned

FilmklippTeaser for gruppegjennomgang