Forebygging

Informasjon og opplæring

God informasjon om hva som er bedriftens mål, hvilke rutiner som eksisterer, hvilke forventninger leder har til den enkelte og hva som vil skje hvis du skulle bli sykemeldt gir trygghet og forutsigbarhet for den enkelte.

Mange bedrifter velger å informere de ansatte på allmøter eller personalmøter/ avdelingsmøter. Bedrifter som har internavis eller intranett bør bruke dette for å nå ut til alle ansatte. Det er viktig at det minnes regelmessig om de rutiner som gjelder og hvor ansatte kan finne ut mer.

For ledere med personalansvar er det vikitig å bli trygge i rollen. De færreste er fødte naturtalenter og vil ha behov for litt opplæring i hvordan gjennomføre et dialogmøte og spesielt hvordan håndtere vanskelige saker.

NAV Arbeidslivssenter tilbyr mange gratis kurs til alle IA-bedrifter, eksempelvis kurs i den viktige samtalen og kurs i IA-arbeid for ledere og tillitsvalgte. Finn hvilke kurs som tilbys i ditt fylke på www.nav.no.