Forebygging

Forebygging

Å sørge for best mulig arbeidsmiljø er både lurt, lønnsomt og lovpålagt. Det beste er å være føre var. Gode rutiner, hensiktsmessig organisering og kunnskap om hvilke muligheter som finnes, kan hindre at leder og ansatte kommer opp i situasjoner som er vanskelige å løse. Arbeidsgiver skal i samarbeid med de ansatteforebygge helseproblemer, tilrettelegge for arbeidstakere som trenger det og følge opp medarbeidere som blir syke.

Forskning viser at det er 4 grunnleggende suksessfaktorer som må på plass for å få et godt arbeidsmiljø:

  1. Klarere ansvar og roller og forankre arbeidet
  2. Etablere systemer og rutiner
  3. Sikre kommunikasjon og samhandling
  4. Gi informasjon og opplæring

Forebygging er ikke noe man gjør en gang, men skal være en del av det kontinuerlige HMS-arbeidet.

Eksempel på sjekkliste for forebygging

  • Har dere for å kartlegge arbeidet og vurdere risiko?
  • Har dere oversikt over hvilke muligheter for tilrettelegging som finnes i virksomheten?
  • Er mulighetene for tilrettelegging diskutert og kjent blant de ansatte?
  • Har dere møteplasser der arbeidsmiljø diskuteres?
  • Har dere rutiner for oppfølging av sykefravær?
  • Er rutinene kjent for de ansatte?